فروش و پخش شکلات ایرانی و شکلات خارجی ، فروش به قیمت عمده

لیست محصولات

تافی برنوتی کرم کاکائویی

تافی برنوتی کرم کاکائویی

سفارش

عروسک مینی کیمدو

عروسک مینی کیمدو

سفارش

عروسک مینی کیمدی

عروسک مینی کیمدی

سفارش

عروسک دیمدی

عروسک دیمدی

سفارش

عروسک کیمدی مشاغل

عروسک کیمدی مشاغل

سفارش

عروسک کیمدی مشاغل

عروسک کیمدی مشاغل

سفارش

شکلات شیری مگا استار

شکلات شیری مگا استار

سفارش

عروسک کیمدی خانواده

عروسک کیمدی خانواده

سفارش

شکلات فله مرداس

شکلات فله مرداس

سفارش

شکلات مگا استار 55%

شکلات مگا استار 55%

سفارش

شکلات تلخ مگا استار 65%

شکلات تلخ مگا استار 65%

سفارش

شکلات مرداس هپی فرند

شکلات مرداس هپی فرند

سفارش

شکلات مرداس

شکلات مرداس

سفارش

شکلات تلخ مگا استار 70%

شکلات تلخ مگا استار 70%

سفارش

شکلات تلخ مگا استار 85%

شکلات تلخ مگا استار 85%

سفارش

شکلات هپی فرند مرداس

شکلات هپی فرند مرداس

سفارش

شکلات فله جرقه مرداس

شکلات فله جرقه مرداس

سفارش

شکلات فله میکس مرداس

شکلات فله میکس مرداس

سفارش

شکلات مگا استار 96%

شکلات مگا استار 96%

سفارش

شکلات سایرو پاکتی 75%

شکلات سایرو پاکتی 75%

سفارش

شکلات شیری مگا استار

شکلات شیری مگا استار

سفارش

شکلات سایرو پاکتی 65%

شکلات سایرو پاکتی 65%

سفارش

شکلات سایرو پاکتی 55%

شکلات سایرو پاکتی 55%

سفارش

شکلات تلخ مگا استار 60%

شکلات تلخ مگا استار 60%

سفارش

شکلات تلخ مگا استار 70%

شکلات تلخ مگا استار 70%

سفارش

شکلات تلخ مگا استار 90%

شکلات تلخ مگا استار 90%

سفارش

تافی مگا استار شیری

تافی مگا استار شیری

سفارش

تافی مگا استار کارامل

تافی مگا استار کارامل

سفارش

تافی مگا استار کره ای

تافی مگا استار کره ای

سفارش

تافی مگا استار قهوه

تافی مگا استار قهوه

سفارش

تافی مگا استار کنجدی

تافی مگا استار کنجدی

سفارش

تافی مگا استار بادام زمینی

تافی مگا استار بادام زمینی

سفارش

شکلات تلخ پارمیدا 60%

شکلات تلخ پارمیدا 60%

سفارش

شکلات تلخ پارمیدا 72%

شکلات تلخ پارمیدا 72%

سفارش

شکلات تلخ پارمیدا 84%

شکلات تلخ پارمیدا 84%

سفارش

شکلات تلخ پارمیدا 96%

شکلات تلخ پارمیدا 96%

سفارش

تافی مگا استار نعنا

تافی مگا استار نعنا

سفارش

تافی مگا استار زنجبیلی

تافی مگا استار زنجبیلی

سفارش

شکلات تلخ پارمیدا 60%

شکلات تلخ پارمیدا 60%

سفارش

شکلات تلخ پارمیدا 72%

شکلات تلخ پارمیدا 72%

سفارش

تافی مگا استار بلوبری

تافی مگا استار بلوبری

سفارش

شکلات تلخ پارمیدا 84%

شکلات تلخ پارمیدا 84%

سفارش

شکلات تلخ پارمیدا 96%

شکلات تلخ پارمیدا 96%

سفارش

شکلات تحته ای سفید دریکا

شکلات تحته ای سفید دریکا

سفارش

تافی مگا استار تلخ

تافی مگا استار تلخ

سفارش

مینی ویفر مگا استار 500گرمی

مینی ویفر مگا استار 500گرمی

سفارش

تافی یازگل

تافی یازگل

سفارش

شکلات تخته ای نعنا دریکا

شکلات تخته ای نعنا دریکا

سفارش

شکلات تخته ای آناناس دریکا

شکلات تخته ای آناناس دریکا

سفارش

شکلات تلخ مرداس

شکلات تلخ مرداس

سفارش

مقایسه